Lideri medicinskog transporta u regionu.

Naša misija je pružanje stručne, saosećajne nege pacijentu u transportu, obraćajući posebnu pažnju na sigurnost i efikasnost prilikom transporta.
Transport pacijenata drumskim saobraćajem

Transport pacijenata drumskim saobraćajem

Flying Ambulance poseduje flotu od 13 ambulantih i 9 patronažnih vozila. Efikasno odgovoramo na sve zahteve iz oblasti transporta pacijenata.

Transport pacijenata avio saobraćajem

Transport pacijenata avio saobraćajem

Flying Ambulance može da vam ponudi usluge avio prevoza pacijenata kako na domaćim i evropskim, tako i na transkontinentalnim destinacijama.

Bolničko lečenje pacijenata

Bolničko lečenje pacijenata

Flying Ambulance može vam ponuditi i povoljne usluge medicinskog lečenja u našoj zdravstvenoj ustanovi opšte bolnice sa bolničkim smeštajem.

Medicinsko obezbeđenje javnih skupova

Medicinsko obezbeđenje javnih skupova

Flying Ambulance poseduje dugogodišnje iskustvo iz oblasti medicinskog obezbeđenja svih javnih manifestacija.

Posete lekara i medicinskog osoblja

Posete lekara i medicinskog osoblja

Flying Ambulance poseduje opremljenu mobilnu ambulantu za zdravstvenu negu, na lokacijama po vašem zahtevu, 24/7.

Repatrijacija povređenih pacijenata

Repatrijacija povređenih pacijenata

Flying Ambulance nudi usluge prevoza teško pokretnih i nepokretnih osoba u zemlji i inostranstvu. Prevoz pacijenata vozilima ili letelicama.

Vizija

Naša vizija je da ostanemo dosledni u pogledu stručnosti, bezbednosti i efikasnosti, kako bismo mogli da omogućimo pomoć svim našim pacijentima u što kraćem roku.

PREVOZ PACIJENATA DO BOLNICE OD 0-24