Koordinacija sa medicinskim i drugim ustanovama

Flying Ambulance kao dugogodišnji saradnik i partner u pružanju asistencije mnogim osiguravajućim kućama, kako stranim tako i domaćim, nudi svojim partnerima i klijentima uslugu asistencije kontakta sa drugim zdravstvenim i javnim ustanovama: raspitivanje o stanju pacijenta u zdravstvenim ustanovama, prevod i raport medicinskog izveštaja. Na raspolaganju vam je naš tim lekara 24/7. Svi lekari govore dva strana jezika.

Da biste dobili željene informacije o vašem zahtevu i saznali sve što vas interesuje o našoj službi hitne pomoći i transporta pacijenata, naš tim vam je na raspolaganju 24/7.

Kontakt telefon za sve informacije: + 381 (63) 6666 20

coordination