Posete lekara i medicinskih sestara na terenu

Flying Ambulance ide u korak sa zahtevima svojih klijenata koji zbog modernog i brzog načina života nemaju vremena da se dovoljno posvete sebi ili svojim bližnjima.
Flying Ambulance poseduje i ambulantu za zdravstvenu negu na lokacijama po vašem zahtevu, koja je na raspolaganju našim klijentima 24/7.

Usluge:

 • Saveti o očuvanju i unapređenju zdravlja
 • Nega starih i bolesnih lica
 • Nega bolesnika u postoperativnom toku
 • Merenje krvnog pritiska
 • Pregledi lekara svih specijalnost
 • Uključivanje propisane terapije
 • Obrada i previjanje dekubita
 • Previjanje rana
 • Promena urinarnog katetera
 • Održavanje higijene katetera, stome i kanile
 • Davanje klizme
 • Kupanje bolesnika
 • Čuvanje i nega starih lica
 • Noćna dežurstva

Da biste dobili željene informacije o vašem zahtevu i saznali sve što vas interesuje o našoj službi hitne pomoći i transporta pacijenata, naš tim vam je na raspolaganju 24/7.

Kontakt telefon za sve informacije: + 381 (63) 6666 20

Posete lekara na terenu