Repatrijacija povređenih pacijenata

Flying Ambulance transport pruža bezbedan, udoban i profesionalan nivo zaštite pacijenata u sistemu zasnovanom na visoko kvalifikovanom medicinskom timu, brzi o fizičkim i emocionalnim potrebama pacijenata i njihove porodice i najsavremenijim tehnologijama.
U mogućnosti smo da vam ponudimo usluge prevoza teško pokretnih i nepokretnih osoba u zemlji i inostranstvu. Prevoz vršimo specijalno opremljenim vozilima ili letelicama sa ili bez medicinske pratnje. Svi saniteti opremljeni su kompletnom mobilnom medicinskom opremom za transport teških pacijenata.

Da biste dobili željene informacije o vašem zahtevu i saznali sve što vas interesuje o našoj službi hitne pomoći i transporta pacijenata, naš tim vam je na raspolaganju 24/7.

Kontakt telefon za sve informacije: + 381 (63) 6666 20

flying_ambulance-29